Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Kültür Hizmetleri

    Üniversitemiz öğrencilerinin sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerini sağlamak, ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, eğlenme alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetlerini izlemelerini ve katılımlarını sağlamak, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlayarak yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkân verecek hizmetleri sunmak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız görev ve sorumluluğundadır. Bu kapsamda bir çok kültürel faaliyet düzenlenmiş ve öğrencilerin bir amaç doğrultusunda ders dışı zamanlarını sosyal, kültürel etkinliklerle değerlendirebilmeleri ve geliştirilebilmeleri amacıyla öğrenci toplulukları kurulmuştur.

Menüyü Kapat