Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Kısmi Zamanlı Öğrenci

 
 
Kısmi Zamanlı Öğrencilerden İstenilecek Belgeler
 
  • 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi,
  • Yeni tarihli öğrenci belgesi,
  • Disiplin cezası almadığını gösterir belge,
  • Müstahaklık Belgesi (SGK dan veya E-Devlet üzerinden alınacak)
  • Ziraat bankası hesap numarası ( IBAN No )
  • Kısmi zamanlı öğrenci iş başvuru formu
  • Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma sözleşmesi
NOTLAR:
  • Formları Bilgisayar ortamında doldurup, ıslak imza ile birlikte bağlı bulunduğu Bölüm/Birimlere elden teslim edeceklerdir.
  • Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI'nda imzalanılacaktır.
 
 
Menüyü Kapat