Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Öğrenci

 Birimlerde kısmi zamanlı çalışacak öğrencilerin belgeleri ayın 1 ile 13’üne kadar Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi halde öğrencilerin SGK girişi yapılmayacak ve dolayısıyla ücret ödenmeyecektir. Öğrencilerin çalıştıkları saatleri gösterir puantaj cetveli birim yetkilisi tarafından imzalanarak, her ayın en geç 8’ine kadar Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edilecektir. Zamanında teslim edilmeyen puantaj cetvelleri için geriye dönük ücret bordrosu düzenlenmeyecektir. Öğrencilerin işten ayrılması halinde işten ayrılış bildiriminin Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılabilmesi için, öğrenci işten ayrıldıktan 3 gün içinde durumun yazı ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilmesi gerekmektedir. 
 
Menüyü Kapat