Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ BAŞVURU SONUÇLARI

 Üniversitemiz bünyesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46 ncı maddesine istinaden kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak öğrenciler belirlenmiş olup Rektörlük Makamının onay verdiği asıl ve yedek listeler ekte ilan edilmiştir.

            Asıl listede yer alan öğrencilerimizin Trabzon Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesinin 12 nci maddesi gereğince;

a)      1 adet nüfus cüzdan fotokopisi,

b)      Yeni tarihli öğrenci belgesi,(Disiplin cezası almadığı durumunu gösteren ibareli olması gerekmektedir.)

c)      Müstahaklık Belgesi (SGK dan veya E-Devlet üzerinden alınacak)

d)       Vakıf Bankası Akçaabat Şubesi İBAN numarası (SKS Daire Başkanlığı Tarafından Başvuru Esnasında İşlem Yapılacaktır.)

e)      Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi (Daire Başkanlığı tarafından işe giriş işlemi yapılırken hazırlanacaktır.)

            Yukarıdaki belgeler ile birlikte Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına 31.10.2023 Salı günü Saat 13:00’e kadar bizzat müracaat ederek sözleşme imzalamaları gerekmektedir.

            Belirtilen tarihe kadar müracaat etmeyen asıl öğrencilerin yerine yedek listeden alım yapılacaktır.

Ayrıca eğitim-öğretim dönemi içerisinde işten çıkan öğrencilerin yerine yedek öğrencilerden sıraya göre alım yapılacaktır.

          İlanen duyurulur.

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN…

Menüyü Kapat