Topluluk Kurulumu

 
Bir Topluluğun kurulabilmesi için en az 18 öğrenci, Öğrenci Toplulukları Yönergesinin 6. maddesindeki formlar ile Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına başvuru yapar. Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü imzasıyla Öğrenci Toplulukları Denetim ve Koordinasyon Kuruluna söz konusu topluluğun kurulmasının uygun bulunup bulunmadığının görüşülmesi için ilgili formların ek olarak konulduğu yazı yazılır. Öğrenci Toplulukları Denetim ve Koordinasyon Kurulu olumsuz bir görüş belirtirse bu görüş gerekçesi ile beraber başvuru yapan öğrencilere yazı ile bildirilir. Öğrenci Toplulukları Denetim ve Koordinasyon Kurulu topluluğun kurulmasına dair olumlu bir görüş belirtirse bu görüş ek olarak iliştirilip Rektörlük Makamına olur yazısı yazılır. Rektörlük Makamının söz konusu topluluğun kurulmasına dair kararı olumsuz olursa bu karar gerekçesiyle beraber başvuru yapan öğrencilere yazı ile bildirilir. Rektörlük Makamı söz konusu topluluğun kurulmasına dair olumlu karar verirse topluluk kurulmuş olur. Rektörlük Makamının kararı ek olarak konulup Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Şube Müdürünün imzasıyla, başvuru yapan öğrencilere topluluğun kurulduğu yazı ile bildirilir.

Yeni bir öğrenci kulübü kurmak veya var olanı aktifleştirmek için gerekli belgeye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.