Kısmi Zamanlı Öğrenci

 
 
Kısmi Zamanlı Öğrencilerden İstenilecek Belgeler
 
  • 2 adet resim
  • Öğrenci belgesi
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Ziraat bankası hesap numarası ( IBAN No )
  • Kısmi zamanlı öğrenci iş başvuru formu
  • Aile durumu bildirim formu
  • Aile sağlık yardımı sorgulama belgesi
  • Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma sözleşmesi
NOTLAR:
  • Formları Bilgisayar ortamında doldurup, ıslak imza ile birlikte bağlı bulunduğu Bölüm/Birimlere elden teslim edeceklerdir.
  • Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI'nda imzalanılacaktır.