Kulüpler/Topluluklar

                                                                                                                                 
                                                                                                                                  Faaliyet Planı Bildirim Formu
                                                                                                                                  Kulüp Başvuru Dilekçesi
                                                                                                                                  Öğrenci Kulübü Etkinlik Başvuru Formu
                                                                                                                                  Kulüpler Toplantı Tutanağı
                                                                                                                                  Kulüp Yönetim Kurulu Bildirim Formu
                                                                                                                                  Öğrenci Kulüpleri Yönergesi